1. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnego recenzenta spoza jednostki. Teksty nasyłane z Oddziałów PTF winny mieć rekomendację Przewodniczącego lub Korespondenta Oddziału.
2. Recenzenci nie znają tożsamości autorów tekstów.
3. Recenzja ma formę pisemną i przygotowana jest na standardowym formularzu redakcyjnym i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W ostatnim zeszycie każdego rocznika kwartalnik podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

RECENZENCI

Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest na ostatniej stronie każdego 4. zeszytu poszczególnych roczników.

Lista dla roku 2010:

Prof. dr hab. Jan Hartman
Prof. dr hab. Andrzej Noras
Prof. dr hab. Jarosław Rolewski
Prof. dr hab. Jolanta Żelazna
Prof. dr hab. Mirosław Żelazny
Prof. dr hab. Urszula Żegleń
Dr Marcin Leźnicki

Lista dla roku 2011:

Dr hab. Zbigniew Nerczuk
Prof. dr hab. Andrzej Noras
Prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachewicz
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
Prof. dr hab. Urszula Żegleń
Prof. dr hab. Jolanta Żelazna

Recenzentami materiałów nadesłanych do Kwartalnika „Ruch Filozoficzny”, przyjętych i nieprzyjętych do ostatniego rocznika LXIX (2013) są profesorowie i doktorzy habilitowani:
Jan Ciechowicz, Stanisław Czerniak, Marian Grabowski, Adam Grzeliński, Adam Jonkisz, Leszek Kopciuch, Wojciech Krysztofiak, Dariusz Kubok, Miłowit Kuniński, Radosław Kuliniak, Artur Mordka, Andrzej. J. Noras, Józef Pawlak, Marek Rembierz, Krzysztof Stachewicz, Andrzej Szahaj, Włodzimierz Tyburski, Krzysztof Wieczorek, Jan Woleński, Wiesław Wójcik, Urszula Żegleń, Mirosław Żelazny, Ireneusz Ziemiński