1. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnego recenzenta spoza jednostki. Teksty nasyłane z Oddziałów PTF winny mieć rekomendację Przewodniczącego lub Korespondenta Oddziału.
2. Recenzenci nie znają tożsamości autorów tekstów.
3. Recenzja ma formę pisemną i przygotowana jest na standardowym formularzu redakcyjnym i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W ostatnim zeszycie każdego rocznika kwartalnik podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
5. Recenzja jest przygotowywana na formularzu dostępnym tutaj.

 

RECENZENCI

Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest na ostatniej stronie każdego 4. zeszytu poszczególnych roczników.

Lista Recenzentów RF Vol. LXXIII (2017)

Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej, im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa), Stanisław Czerniak (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Janusz Grygieńć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Przemysław Gut (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Kinga Kaśkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Andrzej Kucner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Radosław Kuliniak (Uniwersytet Wrocławski), Tomasz Kupś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Andrzej Lisak (Politechnika Gdańska), Elżbieta Paczkowska-Łagowska (Uniwersytet Warszawski), Zbigniew Nerczuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Adam Olech (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa), Ewa Podrez (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Sławomir Raube (Uniwersytet w Białymstoku), Jarosław Rolewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Wiesława Sajdek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa), Daniel Sobota (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Krzysztof Stachewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Ewa Starzyńska-Kościuszko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Tomasz Stegliński (Uniwersytet Łódzki), Dalius Viliunas (Lithuanian Culture Research Institute, Wilno), Sławomir Wacewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Krzysztof Wawrzonkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Katarzyna Więckowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Michał Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Mirosław Żelazny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń).

Lista Recenzentów RF Vol. LXXII (2016)

Magdalena Bizior-Dombrowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Joanna Dudek (Uniwersytet Zielonogórski), Lesław Hostyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Marcin Jaranowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Radosław Kuliniak (Uniwersytet Wrocławski), Jacek Malinowski (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Jacek Migasiński (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Noras (Uniwersytet Śląski, Katowice), Sławomir Raube (Uniwersytet w Białymstoku), Wojciech Rechlewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), Jarosław Rolewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Krzysztof Stachewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Tomasz Stegliński (Uniwersytet Łódzki), Krzysztof Śleziński (Uniwersytet Śląski, Katowice), Wiesław Wójcik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa), Andrzej Zalewski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa).

Lista Recenzentów RF z lat 2013-2015

Jan Hartman, Andrzej Noras, Jarosław Rolewski, Jolanta Żelazna, Mirosław Żelazny, Urszula Żegleń, Marcin Leźnicki, Zbigniew Nerczuk, Ireneusz Ziemiński, Krzysztof Stachewicz, Włodzimierz Tyburski, Jan Ciechowicz, Stanisław Czerniak, Marian Grabowski, Adam Grzeliński, Adam Jonkisz, Leszek Kopciuch, Wojciech Krysztofiak, Dariusz Kubok, Miłowit Kuniński, Radosław Kuliniak, Artur Mordka, Józef Pawlak, Marek Rembierz, Andrzej Szahaj, Krzysztof Wieczorek, Jan Woleński, Wiesław Wójcik.

 

Redakcja serdecznie dziękuję Recenzentom za ich wkład w zaopiniowanie przydatności poszczególnych tekstów do druku.

Editorial Board of „Ruch Filozoficzny Quarterly”  gratefully acknowledges its reviewers (vol. LXXII).