1. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnego recenzenta spoza jednostki. Teksty nasyłane z Oddziałów PTF winny mieć rekomendację Przewodniczącego lub Korespondenta Oddziału.
2. Recenzenci nie znają tożsamości autorów tekstów.
3. Recenzja ma formę pisemną i przygotowana jest na standardowym formularzu redakcyjnym i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W ostatnim zeszycie każdego rocznika kwartalnik podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
5. Recenzja jest przygotowywana na formularzu dostępnym tutaj.

RECENZENCI

Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest na ostatniej stronie każdego 4. zeszytu poszczególnych roczników.

Lista recenzentów dla lat 2013-2015

Jan Hartman, Andrzej Noras, Jarosław Rolewski, Jolanta Żelazna, Mirosław Żelazny, Urszula Żegleń, Marcin Leźnicki, Zbigniew Nerczuk, Ireneusz Ziemiński, Krzysztof Stachewicz, Włodzimierz Tyburski, Jan Ciechowicz, Stanisław Czerniak, Marian Grabowski, Adam Grzeliński, Adam Jonkisz, Leszek Kopciuch, Wojciech Krysztofiak, Dariusz Kubok, Miłowit Kuniński, Radosław Kuliniak, Artur Mordka, Józef Pawlak, Marek Rembierz, Andrzej Szahaj, Krzysztof Wieczorek, Jan Woleński, Wiesław Wójcik.

 

Lista dla rocznika LXXII 2016

Magdalena Bizior-Dombrowska, Joanna Dudek, Lesław Hostyński, Marcin Jaranowski, Radosław Kuliniak, Jacek Malinowski, Rafał Michalski, Jacek Migasiński, Andrzej Noras, Sławomir Raube, Wojciech Rechlewicz, Jarosław Rolewski, Krzysztof Stachewicz, Tomasz Stegliński, Krzysztof Śleziński, Wiesław Wójcik, Andrzej Zalewski, Jolanta Żelazna

Lista dla rocznika LXXIII 2017

Helena Ciążela, Stanisław Czerniak, Janusz Grygieńć, Przemysław Gut, Kinga Kaśkiewicz, Andrzej Kucner, Radosław Kuliniak, Tomasz Kupś, Andrzej Lisak, Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Zbigniew Nerczuk, Adam Olech, Ewa Podrez, Sławomir Raube, Jarosław Rolewski, Wiesława Sajdek, Daniel Sobota, Krzysztof Stachewicz, Ewa Starzyńska-Kościuszko, Tomasz Stegliński, Dalius Viliunas, Sławomir Wacewicz, Krzysztof Wawrzonkowski, Katarzyna Więckowska, Michał Wróblewski, Mirosław Żelazny

 

Redakcja serdecznie dziękuję Recenzentom za ich wkład w zaopiniowanie przydatności poszczególnych tekstów do druku.

Editorial Board of „Ruch Filozoficzny Quarterly”  gratefully acknowledges its reviewers (vol. LXXII).