Redakcja zwraca się z prośbą do Autorów o uwzględnienie wskazówek, dotyczących sposobu przygotowania tekstów, ich przesyłania i stosowania procedur wydawniczych, które dostępne są TUTAJ.

Przy przesyłaniu tekstów zachęcamy do skorzystania z formularza na stronie „Ruchu Filozoficznego” w Akademickiej Platfromie Czasopism. Ułatwia on przygotwowanie tekstu w oczekiwanym przez redakcję formacie (wymagana rejestracja) TUTAJ.

Teksty można także przesyłać na adres:

Redaktora Naczelnego prof. Adama Grzelińskiego Adam.Grzelinski@umk.pl,
Sekretarza Redakcji mgr. Dawida Wincława dwinclaw@doktorant.umk.pl,
lub ogólny adres redakcji: ruch.filozoficzny@umk.pl
Jeśli nie jest możliwe skorzystanie z e-maila tekst należy przesłać pocztą tradycyjną na nośniku elektronicznym na adres:
„Ruch Filozoficzny”
Instytut Filozofii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Złożenie tekstu do druku i podpisanie ww. umowy stanowi jednocześnie zgodę Autora na umieszczenie tekstu, jako części elektronicznej edycji „Ruchu Filozoficznego”,  na platformie cyfrowej.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Z uwagi na duże zainteresowanie Autorów czas oczekiwania na publikację niezamawianych artykułów wynosi około 6 miesięcy.