par_2013_nr_2

RADA NAUKOWA

Polskie Towarzystwo Filozoficzne:
Władysław Stróżewski – Przewodniczący PTF, Barbara Markiewicz (Warszawa), Paweł Łuków (Warszawa), Magdalena Gawin (Warszawa) Ryszard Kleszcz (Łódź), Krzysztof Brzechczyn (Poznań), Marek Rembierz (Cieszyn), Krystyna Krauze-Błachowicz (Warszawa), Sebastian T. Kołodziejczyk (Kraków)

Instytut Filozofii UMK w Toruniu:
Andrzej Szahaj, Urszula Żegleń, Jolanta Żelazna

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Xandra Bello (Saint Louis University, Madrid, Hiszpania), Pavol Dancák (Prešovská Univerzita, Prešov, Słowacja), Werner Euler (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Brazylia), Roomet Jakapi (University of Tartu, Estonia), Sarah Hutton (University of York, Wielka Brytania), Zlatica Plašienková (Univerzita Komenského, Bratysława, Słowacja), Craig Smith (University of Glasgow, Wielka Brytania), Andrzej Wierciński (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Niemcy)

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor Naczelny: Prof. Ryszard Wiśniewski, Instytut Filozofii, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, Polska
Z-ca redaktora Naczelnego: Dr hab. Marcin T. Zdrenka, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Członkowie Zespołu Redakcyjnego:
Prof. dr hab. Adam Jerzy Grzeliński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Dr Piotr Domeracki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Ph.D. Ondrej Marchevský, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Słowacja
Ph.D. Ádám Smrcz, Eötvös Lorand University, Budapest, Węgry