par_2013_nr_2

RADA REDAKCYJNA

Polskie Towarzystwo Filozoficzne:
Władysław Stróżewski – Przewodniczący PTF, Barbara Markiewicz (Warszawa), Józef Stuchliński (Warszawa), Magdalena Gawin (Warszawa), Ryszard Kleszcz (Łódź), Marek Rembierz (Cieszyn), Krzysztof Brzechczyn (Poznań), Krystyna Krauze-Błachowicz (Warszawa), Leszek Garcarz (Warszawa), Leszek Kopciuch (Lublin), Wojciech Krysztofiak (Szczecin), Andrzej Noras (Katowice)

Instytut Filozofii UMK w Toruniu:
Andrzej Szahaj, Adam Grzeliński

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Pavol Dancák (Prešovská Univerzita, Prešov)
Zlatica Plašienková (Univerzita Komenského, Bratysława)
Andrzej Wierciński (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor Naczelny: Prof. Ryszard Wiśniewski
Z-ca redaktora Naczelnego: Dr hab. Marcin T. Zdrenka
Członkowie: Prof. Urszula Żegleń, Prof. Jolanta Żelazna
Sekretarz Redakcji: Dr Piotr Domeracki