Od rocznika 2014 „Ruch Filozoficzny” (R. LXI) zmienił formę ukazywania się. Jest odtąd dostępny na Akademickiej Platformie Czasopism na zasadach otwartych (open source) w systemie Open Journal Systems 2.4.5.0 pod adresem:

 http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/index


 

Numery rocznika LXXIV (2018)

 

RF LXXIV nr 1

Pobierz stąd

RF 2018 nr 1

RF LXXIV nr 2

Pobierz stąd.

RF 2018 nr 2

Numery rocznika LXXIII (2017)

RF LXXIII

nr 1

Okładka RF 2016 nr 1

 W numerze

 • Carl Gebhardt, Jolanta Żelazna – Spinoza i platonizm. Cz. I
 • Stanisław Janeczek – Kontekst filozoficzny dydaktyki przyrodoznawstwa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej
 • Włodzimierz Tyburski – Myśl humanistyczna na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
 • Jolanta Żelazna – Heidegger: metafizyka czy hermeneutyka?
 • Honorata Jakuszko – Novalis o sztuce rozumienia historii (Sinn für Geschichte)
 • Iwona Lorenc – Ontologizacja języka a koncepcja źródłowego logosu w ujęciach Heideggera i Merleau-Ponty’ego
 • Radosław Kuliniak -Przegląd wykładów, ćwiczeń i seminariów akademickich Kazimierza Twardowskiego z filozofii nowożytnej
 • Recenzje

Zobacz cały zeszyt: tutaj.

RF LXXIII

nr 2

untitled

 W numerze

 • David Estlund, Janusz Grygieńć – Dlaczego nie epistokracja?
 • Wojciech Bagiński – Opieka nad zabytkami z perspektywy posthumanistycznej Przypadek kolekcji wilanowskiej
 • Aleksandra Derra – Is the integration of the philosophical perspective and the scientific views possible? The post-Wittgensteinian need for theoretical re-formulations
 • Marta Baszewska – Problem „dzieciństwa kulturowego” jako wytworu nowych mediów
 • Barbara Grabowska – Nieposłuszeństwo obywatelskie w nowej odsłonie – walka o prawa zwierząt
 • Adam Jonkisz – Podział podziałów. Ujęcie metodologiczne
 • Recenzje

Zobacz cały zeszyt: tutaj.

RF LXXIII nr 3

untitled

 W numerze

 • Leszek Kusak – O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera)
 • Elżbieta Paczkowska-Łagowska – Struktura osobowości a proces cywilizacji. Nota na temat historyczności człowieka w rozważaniach Norberta …
 • Paweł Dybel – Człowiek, zwierzę i zwierciadło. Genealogia ludzkiego Ja według Helmutha Plessnera i Jacquesa Lacana
 • Agnieszka Bielik-Robson – Granice wspólnoty albo gra z cieniem: brak, sekret i duch przyjaźni w antropologii Plessnera i Derridy
 • Andrzej Gniazdowski – Śmierć w Tiergarten
 • Adam Lipszyc – Wszystkie ciała człowieka. Spekulacja freudowska
 • Ewa Nowak – Antropologia niepełnosprawności: narodziny, schyłek i odrodzenie paradygmatu
 • Izabela Szyroka – Historia jako dzieło wyobraźni w The Idea of History R.G. Collingwooda
 • Jarosław Rolewski – Husserlowskie pojęcie świata przeżywanego (Lebenswelt)
 • Recenzje

Zob. cały zeszyt tutaj.

RF LXXIII nr 4

untitled

 W numerze m.in.

 • Carl Gebhardt, Jolanta Żelazna – Spinoza i platonizm. Cz. II
 • Jolanta Żelazna – Spinoza według Karla Jaspersa
 • Justyna Miklaszewska – Godność człowieka w koncepcji Immanuela Kanta a doświadczenie Auschwitz
 • Tomasz Kupś – Uwagi do działalności naukowej Johanna Heinricha Abichta w Wilnie w świetle nowych źródeł
 • Dariusz Kubok – Poza Skyllą i Charybdą. Problem fallibilistycznej wykładni poglądów Ksenofanesa
 • Dariusz Kucharski – Filozoficzne i teologiczne podstawy atomistycznej koncepcji materii w ujęciu Henry’ego More’a
 • Sebastian Gałecki – Warunki brzegowe etyki chrześcijańskiej
 • Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska – Problem ładu publicznego w esejach politycznych Dawida Hume’a

Zobacz cały zeszyt tutaj.

 

Numery rocznika LXXII (2016)

RF LXXII nr 1

Okładka RF 2016 nr 1

 W numerze

 • A. Noras, Andrzej Problem historii filozofii (cz. 1)
 • M. Adamczyk, Fenomenologia procesem autokonstytucji
 • R. Michalski, Krytyka humanitaryzmu (cz. 1)
 • A. Jastrzębski, Bez stałego meldunku. Emocje między biologią a humanistyką
 • A. Musioł, Realistyczny neokantyzm Aloisa Riehla w interpretacji Jana Stepy
 • H. Šimo, Poglądy M. Ossowskiej na koncepcje moralności a pojęcie sprawiedliwości
 • M. Pleskaczyńska, Głos nadziei w „erze świadectwa”
 • M. Makaś, O poziomach sprzeczności zbiorów przesłanek
 • Wspomnienie: Zbigniew Kuderowicz

Zobacz pełen spis treści: tutaj

RF LXXII nr 2

untitled

 W numerze

 • A. Noras, Problem historii filozofii (cz. 2)
 • R. Michalski, Konserwatywna krytyka humanitaryzmu (cz. 2)
 • P. Szałek, Kilka uwag o kategoriach interpretacyjnych filozofii nowożytnej
 • P. Strzyżyński, Kilka uwag na marginesie sporu między Gregorym S. Kavką a Williamem Neblettem
 • R. Niziński, Geneza trudności związanych z rozumieniem immanencji Boga
 • Autoreferaty:
  R. Piekarski, Osądy wartościujące w naukach społecznych i w filozofii politycznej
  R. Rogoziecki, O złu w kulturze masowej
  D. Wincław, Giorgio Agamben o rehabilitacji możności w etyce
 • Recenzje i sprawozdania
 • Wspomnienie: Hilary Putnam

Zobacz pełen spis treści: tutaj

RF LXXII nr 3

untitled

 W numerze

 • W. Wójcik – Idea naukowości Henri Poincarégo
 • K. Michalski – System a metasystemowe myślenie bycia Martina Heideggera
 • D. Ucińska- Levinas i Husserl: transcendentalna subiektywność
 • R. Michalski – Humanitaryzm jako hipertofia moralności
 • A. Kondrat – Nużący (apatyczny) a usensowniony wymiar człowieka
 • S. Gałecki – O możliwości istnienia filozofii chrześcijańskiej
 • J. Kożuchowski – Prawo naturalne a prawa człowieka: stanowsko Bertholda Walda

   Recenzje i sprawozdania

Zob. cały spis treści tutaj.

RF LXXII nr 4

untitled

 W numerze anglojęzycznym m.in.

 • A. J. Noras, Neo-kantianism and Neo-hegelianism. Comments on Neo-philosophy
 • L. Belás, S. Zákutná, Zum Problem des modernen Menschen. Vom Gesichtspunkt des genetischen Zugangs
 • A. Markwart, Unintended Consequences – Chosen Aspects: Adam Smith vs. Bernard Mandeville
 • K. Wawrzonkowski, Hobbes’ Elements of Law and His ‘Third Objections’ to Descartes’ Meditations
 • A. Grzeliński, Locke on Notions and Experience
 • Autoreferaty

Zob. cały spis treści tutaj.

 

 

Numery rocznika LXXI (2014-2015)

 

par_2013_nr_4 par_2013_nr_2  cover_issue_943_pl_pl cover_issue_951_pl_pl
RF LXXI 2014 nr 1 RF LXXI 2014 nr 2   RF LXXI 2015 nr 3  RF LXXI 2015 nr 4