Od rocznika 2014 „Ruch Filozoficzny” (R. LXI) zmienił formę ukazywania się. Jest odtąd dostępny na Akademickiej Platformie Czasopism na zasadach otwartych (open source) w systemie Open Journal Systems 2.4.5.0 pod adresem:

 http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/index


 

Numery rocznika LXXII (2016)

RF LXXII nr 1

Okładka RF 2016 nr 1

 W numerze

 • A. Noras, Andrzej Problem historii filozofii (cz. 1)
 • M. Adamczyk, Fenomenologia procesem autokonstytucji
 • R. Michalski, Krytyka humanitaryzmu (cz. 1)
 • A. Jastrzębski, Bez stałego meldunku. Emocje między biologią a humanistyką
 • A. Musioł, Realistyczny neokantyzm Aloisa Riehla w interpretacji Jana Stepy
 • H. Šimo, Poglądy M. Ossowskiej na koncepcje moralności a pojęcie sprawiedliwości
 • M. Pleskaczyńska, Głos nadziei w „erze świadectwa”
 • M. Makaś, O poziomach sprzeczności zbiorów przesłanek
 • Wspomnienie: Zbigniew Kuderowicz

Zobacz pełen spis treści: tutaj

RF LXXII nr 2

untitled

 W numerze

 • A. Noras, Problem historii filozofii (cz. 2)
 • R. Michalski, Konserwatywna krytyka humanitaryzmu (cz. 2)
 • P. Szałek, Kilka uwag o kategoriach interpretacyjnych filozofii nowożytnej
 • P. Strzyżyński, Kilka uwag na marginesie sporu między Gregorym S. Kavką a Williamem Neblettem
 • R. Niziński, Geneza trudności związanych z rozumieniem immanencji Boga
 • Autoreferaty:
  R. Piekarski, Osądy wartościujące w naukach społecznych i w filozofii politycznej
  R. Rogoziecki, O złu w kulturze masowej
  D. Wincław, Giorgio Agamben o rehabilitacji możności w etyce
 • Recenzje i sprawozdania
 • Wspomnienie: Hilary Putnam

Zobacz pełen spis treści: tutaj

RF LXXII nr 3

untitled

 W numerze

 • W. Wójcik – Idea naukowości Henri Poincarégo
 • K. Michalski – System a metasystemowe myślenie bycia Martina Heideggera
 • D. Ucińska- Levinas i Husserl: transcendentalna subiektywność
 • R. Michalski – Humanitaryzm jako hipertofia moralności
 • A. Kondrat – Nużący (apatyczny) a usensowniony wymiar człowieka
 • S. Gałecki – O możliwości istnienia filozofii chrześcijańskiej
 • J. Kożuchowski – Prawo naturalne a prawa człowieka: stanowsko Bertholda Walda

   Recenzje i sprawozdania

Zob. cały spis treści tutaj.

RF LXXII nr 4

untitled

 W numerze anglojęzycznym m.in.

 • A. J. Noras, Neo-kantianism and Neo-hegelianism. Comments on Neo-philosophy
 • L. Belás, S. Zákutná, Zum Problem des modernen Menschen. Vom Gesichtspunkt des genetischen Zugangs
 • A. Markwart, Unintended Consequences – Chosen Aspects: Adam Smith vs. Bernard Mandeville
 • K. Wawrzonkowski, Hobbes’ Elements of Law and His ‘Third Objections’ to Descartes’ Meditations
 • A. Grzeliński, Locke on Notions and Experience
 • Autoreferaty

Zob. cały spis treści tutaj.

 

 

Numery rocznika LXXI (2014-2015)

 

par_2013_nr_4 par_2013_nr_2  cover_issue_943_pl_pl cover_issue_951_pl_pl
RF LXXI 2014 nr 1 RF LXXI 2014 nr 2   RF LXXI 2015 nr 3  RF LXXI 2015 nr 4