Komunikat

Począwszy od rocznika 2014, w związku z uruchomieniem elektronicznej ogólnodostępnej edycji Kwartalnika”Ruch Filozoficzny”

wszystkie bieżące informacje o Kwartalniku są dostępne na

Akademickiej Platformie Czasopism
pod adresem:

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/index

Numery bieżące i archiwalne znajdują się w tym miejscu:

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RF/issue/archive

APCZ