Artykuły

Wiesław Dyk – Hydrotermalne uwarunkowania genezy życia

Krzsztof Wawrzonkowski – O przedmiotach estetycznych Mieczysława Wallisa

Anna Szklarska – Vita activa czy vita contemplativa? Aktualność antropologii filozoficznej…

Roman Sapeńko – Reklama jako fenomen transkulturowy

Zbigniew Zwoliński – Uwaga dotyczące schematu cielesnego w Fenomenologii percepcji Maurice’a Merleau-Ponty’ego

Sesja o narratywizmie

Krzysztof Brzechczyn – Recepcja sporów pomiędzy pozytywizmem a narratywizmem w polskiej historii filozofii. Wprowadzenie

Chris Lorenz – Badania pomiędzy historią a filozofią. Wprowadzenie

Juliusz Iwanicki – Poza czy między pozytywizmem a narratywizmem

Ewa Domańska – Idea pojęciowego odwrócenia Chrisa Lorenza

Monika Bobako – Teoria postkolonialna i fałszywe dychotomie

Krzysztof Brzechczyn – Idealizacyjny status praw naukowych a ich zastosowanie w praktyce badawczej historyków

Aviezer Tucker – O historiograficznej teorii „strudla i jabłek”. Odpowiedź Chrisowi Lorenzowi

Hayden White – O fazie badań i fazie pisania w pracy historyka

Chris Lorenz – Odpowiedzi moim krytykom

Pokłosie Zjazdu Filozoficznego

Dariusz Jagiełło – Koncepcja filozofii F. Waismanna i jej wpływ na tradycję analityczną

Artur Jochlik – Pojęcie refleksji w systemie Hegla

Tomasz Kosiek – Godność osoby ludzkiej jako kryterium ewaluacji systemów gospodarczo-społecznych w myśli Jana Pawła II

Recenzje

Wiadomości bieżące