Mikołaj Domaradzki – Heraklit Alegoreta i filozoficzne znaczenie starożytnej egzegezy Homera
Daniel Chlastawa – Krytyka modalnego dowodu ontologicznego Alvina Plantingi
Magdalena Hoły-Łuczaj – Spór o negatywność jako pytanie o różnicę
Zbigniew Zwoliński – Przypadek Schneidera wobec motoryki ciała jako pierwotnej postaci intencjonalności w Fenomenologii percepcji Maurice’a Merleau-Ponty’ego
Anna Ziółkowska – Rola świadomości w konstytuowaniu człowieka. Roman Ingarden a Paul Ricoeur
Bartosz Araszewicz – Wyobraźnia
oraz

Autoreferaty z odczytów
Recenzje i sprawozdania
Wiadomości bieżące

Zeszyt nr 3 2011 do nabycia tutaj.