Artykuły

T. Kubalica  – Między odbiciem a odtworzeniem. Neokantowska teoria poznania…
A. Pacholik-Żuromska – Nauki kognitywne wobec badań nad podmiotem
R. Palczewski – Czy wiedza jest normą asercji…
M. Podstawski – Poza nicością. O zagadnieniu podmiotowości we wczesnej filozofii M. Henry’ego
B. Sipiński – Subiectum ad fontes. René Descartes i odkrycie podmiotu
A. Warmbier – Podwójna struktura podmiotowości. O riceurowskiej lekturze Kartezjusza

Pokłosie Zjazdu Filozoficznego

M. Baranowska  – Od aksjologii do metafizyki
S. Jaromi – Wodne zasoby naturalne jako wartość – próba zbudowania modelu…
H. Rarot – Historia rosyjskiej filozofii dialogu

Jubileusz Profesora Władysława Stróżewskiego

Podziękowanie dla Prof. Stróżewskiego
Artykuł dedykowany Prof. Stróżewskiemu: R. Blechacz – Logika dzieła muzycznego i jej znaczenie dla jego zrozumienia i interpretacji

Recenzje

Wiadomości bieżące