W podwójnym zeszycie 2012 nr 3-4 (t. LXIX):

Filozofia Nicolaia Hartmanna:

Roberto Poli, Przedmowa Prezydenta „Nicolai Hartmann Society”
Alicja Pietras, Pojęcie aprioryczności w filozofii Nicolaia Hartmanna
Jakub Dziadkowiec, Stratalizm w ontologii Nicolaia Hartmanna – ujęcie krytyczne
Artur Mordka, Ontologia krytyczna a problem wartościowania egzystencjalnego
Dorota Barcik, Nicolaia Hartmanna i Karla Jaspersa podstawy metafizyki tego, co irracjonalne
Barbara Czardybon, Primum esse, deinde cognoscere. Metafizyka poznania Nicolaia Hartmanna a ontologizm Siemiona L. Franka
Tomasz Siwiec, Hartmannowska koncepcja bytu realnego w interpretacji Konrada Lorenza
Roberto Poli, Osoba i wartość
Zbigniew Zwoliński, O bezwzględności dobra u Nicolaia Hartmanna i Władysława Tatarkiewicza,
Leszek Kopciuch, Etyka Nicolaia Hartmanna a późniejsze dyskusje etyczne
Krzysztof Lipka, Warstwy dzieła muzycznego w ujęciu Nicolaia Hartmanna

Artykuły w darze dla „RF”:

Anna Kawalec – Performatyka otwarta
Tomasz Stępień – Rzecz czy realność
Michał Rydlewski – Ludwik Fleck a Szkoła Lwowsko- Warszawska

Ponadto:

Uriah Kriegel, Fenomenologia moralności
Dariusz Pakalski, Miejsce metafizyki w ramach użycia kantowskiego rozumu praktycznego
Norbert Leśniewski – Wypowiedź i sens w kontekście hermeneutycznym
Ewa Witkowska – Źródłowe doświadczenie moralności w filozofii Levinasa

Jubileusz Prof. Andrzeja Grzegorczyka
Recenzje, komunikaty, sprawozdania
Wiadomości bieżące

Zeszyt nr 3-4 2012 do nabycia tutaj.