A. Cebula – Hare i Smith
B. Żukowski – Problem intersubiektywności przedmiotu poznania w immaterializmie George’a Berkeleya
D. Kucharski – Problem poznania umysłu w filozofii G. Berkeleya
A. M. Sobczyk – Niektóre spośród filozoficznych implikacji problemu gilotyny Hume’a
A. Kuźniar – Teoria metaetyczna Davida Hume’a: w stronę interpretacji ekspresywistycznej
T. Han – Krytyka sceptycyzmu
W. Janikowski – O związkach utylitaryzmu z konserwatyzmem
T. Knapik – Czas wolny w życiu człowieka – w nawiązaniu do poglądów Hansa Jonasa

Wspomnienia i teksty dedykowane

Recenzje i sprawozdania

Wiadomości bieżące