W zeszycie:

List prof. Władysława Stróżewskiego, przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego na 100-lecie „Ruchu Filozoficznego”

Andrzej Pietruszczak: Laudacja na 90-lecie profesora Leona Gumańskiego – Redaktora Ruchu Filozoficznego w latach 1981–2008

Eleonora Czeżowska: Wspomnienie o moim ojcu

Reprinty tekstów historycznych:

HENRYK STRUVE: Słówko o filozofii narodowej polskiej, „Ruch Filozoficzny” 1911 (I) 1, ss. 1–3.

KAZIMIERZ TWARDOWSKI: Jeszcze słówko o polskiej filozofii narodowej, „Ruch Filozoficzny” 1911 (I) 6, ss. 113–115.
KAZIMIERZ TWARDOWSKI: W sprawie polskich przekładów dzieł filozoficznych, „Ruch Filozoficzny” 1913 (III) 5, ss. 105–107 .
KAZIMIERZ TWARDOWSKI: Granice puryzmu, „Ruch Filozoficzny” 1913 (III) 8, ss. 185–189
KAZIMIERZ TWARDOWSKI: O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, „Ruch Filozoficzny” 1919 (V) 2, ss. 25–27.
ROMAN INGARDEN: O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, „Ruch Filozoficzny” 1919 (V) 3, ss. 45–48
KAZIMIERZ TWARDOWSKI: Symbolomania i pragmatofobia, „Ruch Filozoficzny” 1921 (VI) 1–2, ss. 1–10.
TADEUSZ KOTARBIŃSKI: O potrzebie zaniechania wyrazów ‘filozofia’, ‘filozof’, ‘filozoficzny’ itp.,
„Ruch Filozoficzny” 1921 (VI) 6–7, ss. 81–86.
BOLESŁAW GAWECKI: Z powodu uwag prof. T. Kotarbińskiego o potrzebie zaniechania
wyrazu ‘filozofia’ itp., „Ruch Filozoficzny” 1922 (VI) 8–9, ss. 113–115
STEFAN BANACH: O pozornych paradoksach matematycznych, „Ruch Filozoficzny” 1922 (VII) 8–9, s. 120
TADEUSZ KOTARBIŃSKI: Uwagi na temat reizmu, „Ruch Filozoficzny” 1930–1931 (XII) 1–10, ss. 7–12
ALFRED TARSKI: O pojęciu prawdy w odniesieniu do sformalizowanych nauk dedukcyjnych, „Ruch Filozoficzny” 1930–1931 (XII) 1–10, ss. 210–2113.
TADEUSZ CZEŻOWSKI: Kazimierz Twardowski (1866–1938), „Ruch Filozoficzny” 1936–1938 (XIV) 1–4, ss. 1–13.
HENRYK ELZENBERG: Ocena przyjemności i przykrości w etyce perfekcjonistycznej, „Ruch Filozoficzny” 1936–1938 (XIV) 1-4, s. 151.
TADEUSZ CZEŻOWSKI: W sprawie polskiego słownika filozoficznego, „Ruch Filozoficzny” 1939 (XV) 3, ss. 93–95.
O ciągłość polskiej filozofii, „Ruch Filozoficzny” 1948 (XVI) 1–2, ss. 1–5.
TADEUSZ CZEŻOWSKI: Przeciw ‘oglądowi’, „Ruch Filozoficzny” 1960–1961 (XX) 1–4, ss. 7–9
TADEUSZ CZEŻOWSKI: Transcendentalia – przyczynek do ontologii, „Ruch Filozoficzny” 1978 (XXXV) 1–2, ss. 54–56.

Ponadto w numerze:

RYSZARD WIŚNIEWSKI, MARCINA ZDRENKA: Początki i stuletnia obecność „Ruchu Filozoficznego” w polskiej
filozofii. Analiza formalno-organizacyjna i merytoryczna
JAN WOLEŃSKI: „Ruch Filozoficzny” jako kronika rozwoju logiki w Polsce (lata 1918–1939)
Międzynarodowa współpraca „Ruchu Filozoficznego”
DARIUSZ BARBASZYŃSKI: O strukturze i terminologii nauk filozoficznych. Uwagi i dyskusje
w tej kwestii na łamach „Ruchu Filozoficznego” (lata 1911–1937)
STEFAN KONSTAŃCZAK: „Ruch Filozoficzny” i wolność badań naukowych w Polsce
w latach 1947–1957
CZESŁAW GŁOMBIK: Dawid Einhorn – nieobecny wśród obecnych. „Ruch Filozoficzny”
wobec zróżnicowania filozofii polskiej .
ZBIGNIEW DROZDOWICZ: Filozofia polska czy filozofia w Polsce?
Wiadomości bieżące
Wiadomości wydawnicze
Zeszyt nr 4 2011 do nabycia tutaj.