Począwszy od roku 2014 i numeru RF  LVXI nr 1, nasz kwartalnik ukazuje się w dwóch formach: papierowej i elektronicznej na Akademickiej Platformie Czasopism na zasadach otwartych (open source) w systemie Open Journal Systems 2.4.5.0.

Wszystkie publikowane od tego czasu numery są dostępne pod tym linkiem.