„Ruch Filozoficzny”
ISSN: 0035-9599

Instytut Filozofii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
ruchfil@umk.pl

Prof. Ryszard Wiśniewski – Redaktor Naczelny: rywis@umk.pl
Dr hab. Marcin Zdrenka – Z-ca Redaktor Naczelnego: marzdr@umk.pl
Dr Piotr Domeracki – Sekretarz Redakcji: domp@umk.pl

UWAGA! Z uwagi na krótki cykl wydawniczy Kwartalnika redakcja postuluje korzystanie z poczty e-mailowej, której czas obiegu i ciągle udoskonalana niezawodność pomaga w dotrzymywaniu terminów ze strony redakcji.,