„Ruch Filozoficzny”
ISSN: 0035-9599

Instytut Filozofii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
ruchfil@umk.pl

Prof. Adam Grzeliński – Redaktor Naczelny: Adam.Grzelinski@umk.pl
Dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK – Z-ca Redaktor Naczelnego: Marcin.Zdrenka@umk.pl
Mgr Dawid Wicław- Sekretarz Redakcji: dwinclaw@doktorant.umk.pl