RF old RF AM par_2013_nr_4 nr Jubileusznowy mały 2013 nr 2b Okładka RF 2016 nr 1

ISSN: 0035-9599

Komunikaty

W związku z wejściem Kwartalnika „Ruch Filozoficzny” na cyfrową
Akademicką Platformę Czasopism
Redakcja informuje, że wszystkie numery od rocznika 2014 (t. LXXI)

są dostępne pod adresem:

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/index

APCZ


W związku z utratą finansowania ministerialnego Redakcja „Ruchu Filozoficznego” podjęła starania reorganizacji pracy w nowych warunkach. Przy wsparciu Dyrekcji Instytutu Filozofii UMK oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK skonstruowano nową formułę działania zespołu redakcyjnego.

W latach 2015-2016 ukazały się cztery numery Kwartalnika (R. LXXI), które dostępne są na Akademickiej Platformie Czasopism UMK. Redakcja podejmuje aktywne działania, które przywrócą regularność ukazywania się zeszytów w nowych warunkach do roku 2018.

Jedną z kluczowych zmian jest projekt opracowywania jednego zeszytu anglojęzycznego w roczniku (zob. RF 2015 nr 4), co przysłuży się promocji działalności PTF i polskiego środowiska filozoficznego także poza granicami naszego kraju.