RF old RF AM par_2013_nr_4 nr Jubileusznowy mały 2013 nr 2b Okładka RF 2016 nr 1

ISSN: 0035-9599

Komunikat

Począwszy od rocznika 2014, w związku z uruchomieniem elektronicznej ogólnodostępnej edycji Kwartalnika”Ruch Filozoficzny”

wszystkie bieżące numery oraz informacje o Kwartalniku są dostępne na

Akademickiej Platformie Czasopism
pod adresem:

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/index

APCZ